certo

ing.arch. Ladislav Tejkl

 .stavební práce

 

 

Pracuji jako samostatný architekt, jsem členem České komory architektů (č.aut.03772), mám více než 10 let praxe v oblasti projektování a výstavby.

                     
 
SLUŽBY ARCHITEKTA

- kompletní služby v oblasti projektování staveb
   
STAVEBNÍ PRÁCE

- zajištění dodávky staveb a vedení staveb
   
PROJEKTY / REFERENCE

- ukázky navržených a realizovaných projektů
   
KONTAKTY

- oblast působnosti, sídlo, kontakty, mapa
                     
 


Realizace / provádění staveb
Zajistím a zorganizuji realizaci Vaší stavby, přístavby, rekonstrukce.

Nabízím odborné vedení realizace stavby jako stavbyvedoucí, stavební dozor nebo autorský dozor. Moje autorizace mě opravňuje kromě provádění projektové dokumentace také k odbornému vedení realizace jednoduchých staveb (včetně rodinných domů).
Stavební práce provádím svými pracovníky, případně dalšími spolupracujícími osobami. Provedení dalších navazujících odborných prací (profesí) zajistím prověřenými spolupracovníky a firmami.

Nabízím nejrůznější formy spolupráce při výstavě:
- přípravné realizační práce - výběr vhodného a ekonomického materiálového řešení*), přesný výpočet potřeby materiálu**)
- pouze dodávku stavebního materiálu se slevou, se zajištěním dopravy
- pouze dodávku práce (z Vašeho materiálu) nebo část či výpomoc
- práce dle úkolu nebo dle odpracovaných hodin
- kompletní dodávku stavby včetně výpočtu množství materiálu, jeho dodávky a realizace stavby
- koordinace stavby, jednotlivých profesí, navazujících prací, dodávek materiálu

Jak snížit náklady na stavbu aniž by to bylo na úkor užitné nebo estetické hodnoty stavby?
* V dnešní době je možné ušetřit značnou část nákladů vhodným výběrem stavebního materiálu a jejich kombinací nebo vhodným technickým řešením, toho je možné docílit několika způsoby:
1. k projektem určenému materiálu vybrat alternativní materiál, který je levnější, ale má stejné nebo srovnatelné technické parametry, zpravidla méně známý výrobce / značka
2. projektem určený materiál nahradit jiným technickým řešením s použitím jiných levnějších materiálů, ale s dosažením obdobných parametrů celé stavby / konstrukce
3. výběrem někdy i dražšího materiálu, ale se značně menší pracností použití můžeme pak ušetřit na ceně za práci

Nabízím výpočet a porovnání těchto příp. i dalších variant, jejich zhodnocení a výběr té nejvhodnější, ať ekonomicky či technicky. Ne vždy se vše hodí všude a to především s ohledem na užitnou hodnotu stavby a její životnost.

** Především na menších stavbách je možné ještě ušetřit část nákladů díky přesnému výpočtu potřebného množství materiálu, tak aby byly eliminovány neupotřebitelné přebytky.

Náklady na práci lze snížit obtížněji. Pokud využijeme levnější pracovní síly, nemusí se to vyplatit, protože práce bude odvedena nekvalitně, neodborně, nebo dokonce chybně a bude se muset dělat znova (za použití nového materiálu). Kvalifikovanější pracovní síly jsou obvykle dražší, mohou pracovat více samostatně, ale jejich kvalita také není zaručena. Nejvýhodnějším řešením (samozřejmě pro menší soukromé stavby včetně RD) považuji využití levných pracovních sil s vyšším intenzívním odborným dohledem stavbyvedoucího.
 

 

 

© LAAD