L I B Ě C H O V   -   K A V Á R N A   A   G A L E R I E
ATELIER   ING.  ARCH.  VOJTĚCHA          5.   SEMESTR          LADISLAV   TEJKL     LEDEN  1999

 


POHLED NA HLAVNÍ FASÁDU

 

 

 


PANORAMATICKÝ POHLED

 


POHLED OD ZASTÁVKY AUTOBUSU

 


POHLED OD KOSTELA

 

SITUACE

PŮDORYS 1.NP - KAVÁRNA

PŮDORYS 2.NP - GALERIE

PŮDORYS 3.NP - BYT

 

Na vytvoření, zpracování a vizualizaci digitálního 3D modelu byl použit software AutoCAD R14

Zpět na projekty