certo

ing.arch. Ladislav Tejkl .projekty

<< zpět 

Prezentace mých projektů:
Stránky jsou optimalizovány pro Internet Explorer, rozlišení 1024x768 a vyšší, 16 mil. barev.
!! Pozor !! Stránky obsahují mnoho obrázků a mohou se proto stahovat pomalu.

 

NÁVRH RODINNÉHO DOMU VE VODOCHODECH
- návrh novostavby rodinného domu ve strmém svahu v zastavěné části obce
-
dodržení striktních požadavků klienta ohledně dispozice, umístění a tvaru domu
- 2012

 

REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V BRANDÝSE NAD LABEM
- návrh přestavby rodinného domu ve stísněných podmínkách na malém pozemku
- využití části původní stavby a mírné rozšíření domu do hloubky i do výšky, orientace velkých oken a balkónů na osluněnou stranu
- 2012

 

VODOCHODY - návrh a realizace vlastního rodinného domu
Návrh a projektová dokumentace rodinného domu, organizace, řízení a dozor stavby. Studie, vizualizace, fotografie z realizace.
(samostatná webová prezentace včetně fotografií z realizace)

 

VIZUALIZACE RODINNÝCH DOMKŮ
- jednoduché vizualizace rodinných domků pro webovou prezentaci stavební společnosti
- rychlé, levné vizualizace podle požadavků klienta
- 2010

 

PŘESTAVBA RODINNÉHO DOMU V ŘEPORYJÍCH
- návrh přestavby rodinného domu na malém pozemku s vysokou mírou zastavěnosti
- navýšení užitné plochy domu a změna orientace obytných místností na osluněnou stranu
- 2010

 

VÝSTAVBA CENTRA MČ PRAHA NEBUŠICE
- studie přestavby a možnosti využití původního statku v centru městské části, rozbor, funkční využití, návrh dostavby, kapacity, parking
- Atelier 15, 2009

 

POBOČKA ČESKÉ SPOŘITELNY - obchodní dům Luna Plzeň
- návrh interiéru pobočky pro 4 zaměstnance včetně řešení osvětlení a trezoru
- projekt pro stavební povolení, inženýrská činnost, realizační projekt, spolupráce se subdodavateli, autorský dozor na stavbě, součinnost při kolaudaci
- Atelier 15, 2009

 

NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DŮM V TŘEBOTOVĚ
- stavba se nachází v CHKO s přísnými omezeními a požadavky na vzhled domu
- kromě sedlové střechy a jejího sklonu byla předepsána výška i orientace hřebene, vyloučeno mnoho materiálů na fasádu, střechu i oplocení
- vizualizace, projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt
- Atelier 15, 2009

 

REKONSTRUKCE SERVEROVEN V BUDOVĚ CENTRÁLY SSČS
- přestavba a modernizace serverovny pro 22 rack skříní, chlazení o celkovém výkonu 140kW
- realizační projekt včetně výkazů, koordinace profesí, dozor na stavbě
- Atelier 15, 2009-2010

 

OBYTNÝ SOUBOR Štěrboholy - Dolní Měcholupy, etapa I.B
- architektonická studie, projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení, Arch.Design project 2007-2008
- komplex obytných budov o výšce 4-7.NP, celková kapacita 74 000 m2 hrubých podlažních ploch - 800 bytů a 1100 m2 nebytových ploch
- týmová práce 3 architektů a 2 stavebních inženýrů + specialistů na profese, podíl na architektonickém návrhu objektů, dispoziční řešení bytů, parteru objektů, kapacity a bilance návrhu

 

URBANISTICKÁ STUDIE obytné čtvrti Štěrboholy - Dolní Měcholupy
- návrh nové městské čtvrti na území 60 ha s kapacitou cca 4000 bytů
- urbanistický návrh, vztahy k územnímu plánu, dopravní řešení, akustické prověření, koncept inženýrských sítí, bilance zemin, etapizace a postup výstavby
- týmová práce 2-3 architektů, významný podíl na návrhu a zpracování dokumentace, Arch.Design project 2007

 

Podkrovní byt ve Verměřovicích
- půdní vestavba samostatného bytu nad stávajícím rodinným domem
- byt 3+kk s galerií a otevřeným prostorem v obývacím pokoji
- 2007

 

Jednoduché vizualizace interiérů bytů
Vizualizace interiérových prostor + virtuální prohlídky 2006 (celkem 78 kB + 1424 kB)
 

 

Rekonstrukce činžovního domu a půdní vestavba
Vizualizace objektu a zákresy do fotografií 2006 (celkem 330 kB)
 

 

SHOWROOM - návrh přestavby výstavní expozice Klientského centra
Práce v klientském centru Skanska 2006 (celkem 110 kB)
 

 

KOUPELNY - ukázky návrhů výstavních koupelnových kójí
Práce v klientském centru Skanska 2006 (celkem 122 kB)
 

 

ŘÍČANY - studie zástavby obytného souboru
Projekt v ateliéru Di5 2004 (celkem 634 kB)
 

 

SEDLEC - studie nové obytné zástavby rodinných a řadových domů
Projekt v ateliéru Di5 2004 (celkem 290 kB)
 

 

SLIVENEC - studie obytné zástavby na okraji obce
Projekt v ateliéru Di5 2004 (celkem 214 kB)
 

 

PETRSKÁ - návrh rekonstrukce a nástavby domu
Projekt v ateliéru Di5 2004 (celkem 133 kB)
 

 

SANOMA MAGAZINES - space plan pro kanceláře redakce novin
Projekt v ateliéru Di5 2004 (celkem 372 kB)
 

 

PRAHA - DEJVICE, Urbanistická studie okolí stanice metra "HRADČANSKÁ"
Diplomní projekt 2003 (celkem 732 kB)
Komplexní studie se zabývá možnostmi využití daného území a rámcovým návrhem zástavby. Je zde řešen složitý povrchový i podpovrchový systém dopravy, navržen důležitý dopravní uzel přestupu z metra na rychlodráhu a tramvaj. Situace je navíc ztížena velkými terénními rozdíly.

 

INTERIÉR RODINNÉHO DOMU - BEROUN ZÁVODÍ
Atelier - interiér 2002, 5.ročník (celkem 395 kB)
Projekt, který byl z části realizován. Jde o návrh hlavního obytného prostoru s jídelnou a kuchyní. Dále byl zpracován prostor haly a schodiště, hlavní koupelna a vinný sklípek.

 

AUTOSALON - PARDUBICE POLABINY
Volitelný atelier 2001/2002, 5.ročník (celkem 242 kB)
Rychlá a jednoduchá studie prodejního prostoru aut na zelené louce včetně urbanistické koncepce celého volného městského bloku.

 

VYSOKÉ MÝTO - PEKLOVCE
Urbanistická studie 2000, 4.ročník (122+285+205kB)
Návrh zástavby volného území obklopeného vyššími panelovými domy. Hledání řešení, zohledňující vhodnou návaznost k okolí a vytvoření příjemného městského bydlení za použití všech typů obytných budov - rodinné domy, řadové domy, bytové domy.

 

HOTEL V PRAZE DEJVICÍCH
Atelierový projekt 1999/2000, 4.ročník (celkem 116 kB)
Návrh objektu zaujímajícího celé průčelí nově navrženého bloku budov. 288 lůžkový hotel s restaurací v přízemí, kavárnou v nejvyšším podlaží a konferenčním sálem orientovaným do vnitrobloku.

 

LIBĚCHOV - KAVÁRNA A GALERIE
Atelierový projekt 1998/1999, 3.ročník (celkem 129 kB)
Zástavba konkrétní proluky v historickém prostředí malého městečka. Jde o nepravidelnou parcelu se 7 m vysokým terénním rozdílem. Funkční náplní je kavárna, galerie a byt.

 

LIBĚCHOV - INTERIÉR KAVÁRNY
Volitelný atelier 1999, 3.ročník (celkem 103 kB)
Pokračování předchozího projektu. Odzkoušení možností počítačové vizualizace - světla, stíny, reálné materiály...

 

LIBĚCHOV - KONSTRUKČNÍ PROJEKT
Konstrukční atelier 1999, 3.ročník (celkem 70 kB)
Realizační projekt k předchozí studii. Dovedení projektu do detailu včetně výběru stavebních i povrchových materiálů a nosných konstrukcí. Výsledkem jsou stavební výkresy v měřítku 1:50 a potřebné konstrukční detaily v podrobnějším měřítku.

 

DŮM NA SVAHU
První ateliérový projekt 1997/1998, 2.ročník (celkem 108 kB)
Návrh vily v imaginárním svažitém prostředí. Důraz je kladen hlavně na využití dobrého výhledu do krajiny. Z toho vyplývá celkové uspořádání dispozice. Projekt byl kreslen ručně, zde jsou pouze fotografie modelu.

 

ŠKOLNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE
Samostatná stránka s odkazy na vypracované seminární práce v rámci studia architektury na ČVUT - Historické konstrukce, Tvorba krajiny a zahrad 1999/2000.

 

MATURITNÍ PRÁCE - INTERIÉR OBCHODU
SUPŠ 1996 (celkem 251 kB)
Návrh interiéru obchodu do dané dispozice. Uplatnění kompozičních zásad za současného dodržení bezproblémové funkce prodeje. Fotografie modelu zpracovaného v měřítku 1:20.

 

Poslední aktualizace 21.3.2013 © LAAD