PRAHA - DEJVICE, Urbanistická studie okolí stanice metra "HRADČANSKÁ"
 

Urbanistická studie - prostorové řešení
 

Výkresy v rozlišení 800 x 426 bodů. (celkem 717 kB)
Výkresy v rozlišení 1280 x 797 bodů.
(celkem 2,52 MB)
Odkaz na veřejné stránky kde je publikován tento projekt.
(ideon.cz)
 

Zpět na projekty

 


 

Autorská zpráva:

 

Lokalita

Tato urbanistická studie se zabývá prostorem kolem železniční stanice Praha-Dejvice a stanice metra Hradčanská. Místo, které má dnes svoji specifickou „maloměstskou“ atmosféru, se má v budoucnu stát vedle Vítězného náměstí druhým centrem Dejvic i Prahy 6 a má být důležité i v rámci celé Prahy. Tento význam je podtržen i skutečností, že se z celého prostoru stává velmi komplikovaný dopravní uzel s tunely městského automobilového okruhu, se stanicí metra, tramvají a nově navrženou stanicí rychlodráhy přes letiště na Kladno. Kromě všech těchto aspektů je Hradčanská i významným nástupním bodem pro návštěvníky Pražského hradu. Stává se z ní tedy důležitý prostor o mnoha úrovních, a to v rovině prostorové i obsahové.

Nadhledová perspektiva

Struktura

Lokalita Hradčanská se nachází na okraji kompaktní struktury Dejvic. Zástavba této čtvrti je tvořena převážně uzavřenými, komfortně dimenzovanými bloky domů s poměrně malými vloženými veřejnými prostory. V návrhu je respektována tato bloková struktura i její měřítko. Domy zachovávají systém ulic a pohledových os, vytvářejí i nová náměstí.

Určujícími liniemi jsou trasa rychlodráhy a široké těleso ulice Milady Horákové s automobilovým provozem a tramvají projíždějící po travnatém pásu.

Výšková hladina zástavby je navržena tak, aby ctila současné výšky, reflektovala terén a nebránila dálkovým průhledům.

Zejména v západní části územní je silně determinujícím prvkem terén. Mezi úrovní současného nádraží a ulicí Milady Horákové je zde rozdíl deseti metrů. V návrhu je tento rozdíl využit tak, že přístup k objektům u ulice Milady Horákové i vnitrobloky váží na horní úroveň terénu, ovšem pod vnitrobloky jsou podzemní podlaží převážně parkovišť, která jsou zakládána v podstatě na současném terénu.

Výřez prostorového řešení

Funkce

Území je navrženo jako polyfunkční zóna čtvrťového a v některých aspektech i městského významu.

Velmi významná je zde funkce dopravní, a to ať pro dopravu automobilovou, kdy pod ulicí Milady Horákové procházejí tunely městského okruhu s křižovatkou na Prašném mostě, tak zejména pro dopravu hromadnou.

Stávající vestibul metra je rozšířen a ve stejné výškové úrovni propojen pasáží vedoucí až do hlavní odjezdové haly přes dvě podlaží. Nový druhý eskalátorový tunel z metra nás zavede do mezivestibulu, odkud můžeme buď dále pokračovat výstupem přímo na terén nebo bez ztraceného spádu přestoupit na rychlodráhu.

U ulice Milady Horákové jsou situovány administrativní budovy jakožto hluková clona proti poměrně silné automobilové dopravě. V části u Prašného mostu se pak v klidné poloze nacházejí obytné bloky s podzemním parkováním pod vnitrobloky sloužícími pro rekreaci obyvatel.Perpektivní pohled z nového náměstí

Doprava

Území zasahují automobilové komunikace všech stupňů významnosti. Tunely městského okruhu územím procházejí, na povrchu se však projevují pouze výjezdovými rampami do ulice Milady Horákové a křižovatkou Prašný most.

Hlavní pěší trasa z Vítězného náměstí na Pražský hrad využívá parkově upravené území, které jinak odděluje rušnou Svatovítskou ulici od nově navržených obytných domů.

Ze stanice metra Hradčanská je navržen druhý výstup, jeho vazby již byly popsány dříve.

Nově je budována též stanice rychlodráhy. Návrh počítá se zavedením rychlodráhy z Masarykova nádraží s napojením Kladna a zároveň letiště Ruzyně.

Perpektivní pohled na pěší ulici

Bilance navržených ploch

Obytné plochy:                   17 000 m2  (asi 1100 obyvatel)

Administrativní plochy:     34 000 m2

Komerční plochy:              12 000 m2

Podzemní garáže:               2300 stání

Pohled na ulici Milady Horákové
 

Diplomní projekt: PRAHA – DEJVICE, urbanistická studie okolí stanice metra „HRADČANSKÁ“

 

Vedoucí práce:   Doc.Ing.arch Karel Marhold

 

Vypracoval:         Ladislav Tejkl

 

Fakulta:               ČVUT, Fakulta Architektury

 

Semestr:             letní 2003

 

Web:                  http://laad.wz.cz/projekty