certo

ing.arch. Ladislav Tejkl

 .autorizovaný architekt

 

 

Pracuji jako samostatný architekt, jsem členem České komory architektů (č.aut.03772), mám více než 10 let praxe v oblasti projektování a výstavby.

                     
 
SLUŽBY ARCHITEKTA

- kompletní služby v oblasti projektování staveb
   
STAVEBNÍ PRÁCE

- zajištění dodávky staveb a vedení staveb
   
PROJEKTY / REFERENCE

- ukázky navržených a realizovaných projektů
   
KONTAKTY

- oblast působnosti, sídlo, kontakty, mapa
                     
 


Orientační ceny prací
Cena vychází především z velikosti projektu, z jeho složitosti, množství variant, konzultací a změn.

Příklady:

Půdní vestavba cca 100m2
Návrh/studie 10-20 000 Kč - návrh dispozice, objemové řešení (vikýře, využitelnost snížených prostor v podkroví), 3D perspektivy, zpracování ve variantách, konzultace nad řešením a variantami
Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby 25-50 000 Kč - projektová dokumentace dle požadavků zákona a její přesné členění, všechny části dokumentace - stavební část, statika, požární zpráva, zdravotně technické instalace, vytápění, rozvody elektro.
Projekt pro realizaci stavby 20-40 000 Kč - doplnění projektu o přesné konstrukce, řešení a materiály, detaily, koordinace sítí tech. vybavení. Příprava projektu tak aby ho mohli potenciální dodavatelé jednoznačně nacenit.
Odhad celkové ceny stavby 1,5 - 2,5 mil. Kč

Rodinný dům (střední velkost, zastavěná plocha cca 100m2, 2 podlaží)
Všechny ceny zhruba dvojnásobné oproti půdní vestavbě uvedené výše. Především dle rozsahu a velikosti domu.

Vizualizace
3D model rodinného domu 400-800 Kč, vizualizace první obrázek 600-1200 Kč, další 400-800 Kč, zákres do fotografie 800-1500 Kč.

Termín zhotovení - studie cca 2-4 týdny, dokumentace pro stavební povolení 1-2 měsíce, projekt pro realizaci stavby následně.
Nabízím také vyřízení stavebního povolení, autorský či technický dozor stavby (stavební dozor).

 

 

 

 

 

 

 

 

© LAAD